twitter

Πρόσφατες Ανακοινώσεις:

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 04/20 ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού άνω των ορίων για τη σύναψη σύµβασης Προµήθειας & Εγκατάστασης & Λειτουργίας της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 ΓΣΝΕ» με Κωδικό MIS: 5030168 στο ΕΠ«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Κορμος: Το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τον υπ΄αριθμ. 04/20 ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για τη σύναψη σύµβασης Προµήθειας & Εγκατάστασης & Λειτουργίας της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 424 ΓΣΝΕ» - (MIS:5030168-YE 1) εκτιμώμενης αξίας 4.777.067,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο περιλαμβάνει (Τμήμα 1) (α) την προμήθεια κι εγκατάσταση Τριπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας και Ψύξης, (β) την προμήθεια κι εγκατάσταση Ηλιακών Συλλεκτών Κενού για την Παραγωγή Ψύξης, (γ) την προμήθεια κι εγκατάσταση Συστήματος Κινούμενων Σκιάστρων στην Ανατολική όψη του Κεντρικού Κτιρίου του Νοσοκομείου, (δ) την αντικατάσταση Συμβατικών Φωτιστικών ή/και Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED στους διαδρόμους των κλινικών, (ε) την αντικατάσταση μόνωσης στους αεραγωγούς του κλιματισμού που οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου, (στ) την προμήθεια εγκατάσταση μαγνητικών επαφών στα εξωτερικά κουφώματα για τη διακοπή της λειτουργίας των fan coils, (ζ) την αναβάθμιση του BMS και τροποποίηση του σε BEMS, (Τμήμα 2) την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος τριπαραγωγής καθώς και του ψύκτη απορρόφησης και του πύργου ψύξης του συστήματος ηλιακής ψύξης (Πλήρης Τεχνική Κάλυψη), που αφορούν την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Μοναδικός Κωδικός – ΑΔΑΜ:20PROC006227824 2020-01-31

 

Logo Περιφέρειας