espa ee

twitter

Πρόσφατες Ανακοινώσεις:

Προμήθεια Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Κλιματιστικών για τις Ανάγκες των ΚΥΤ των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργoυ με αριθμό 16 της δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ)5011009 του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020