twitter

Πρόσφατες Ανακοινώσεις:

MECM

Image00001  

Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Σύστημα Διαχειρισης Ενέργειας και Πιλοτικά Έργα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Ελληνικά Στρατόπεδα" (Έργο LIFE 11/ENV/GR/938/MECM)

Σύντομη Περιγραφή:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο έργο LIFE 11/ENV/GR/938/ MECM (military energy and carbon management).

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO50001 : 2011 και στην κατασκευή επιδεικτικών - πιλοτικών έργων σε τρία στρατόπεδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 1.355.218,00 εκ των οποίων τα € 552.609,00 χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι :

- Η εκπαίδευση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στην εξοικονόμηση ενέργειας.

- Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

- Η βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης των ενόπλων δυνάμεων.

- Η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

- Η διάδοση του προγράμματος σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος είναι :

- Το στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη» στην Ξάνθη.

- Ο ναύσταθμος Κρήτης στη Σούδα.

- Η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στρατόπεδο «Τριανταφυλλίδη»: Αναβάθμιση περιμετρικού φωτισμού. Συγκεκριμένα :

- Aντικαταστάθηκαν 43 φωτιστικά σώματα νατρίου 400W με νέα σώματα led(ισχύος 150W, φωτεινότητας 15.000 LU και μέσης διάρκειας ζωής 50.000 ώρες) στους υφιστάμενους ιστούς.

- Αντικαταστάθηκαν 6 ιστοί φωτισμού με νέους και τοποθετήθηκαν 22 επιπλέον, με φωτιστικά σώματα led όμοια με τα παραπάνω.

- Τοποθετήθηκαν 37 ενεργειακά αυτόνομοι ιστοί φωτισμού με λάμπες led (ισχύος 30W, φωτεινότητας 3.000 LU), οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία (μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, ισχύος 120 Wp). Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά αποθηκεύεται σε συσσωρευτές 150 Ah.

- Αντικαταστάθηκαν 3 προβολείς ιωδίνης ισχύος 700 W με προβολείς led (ισχύος 250W, φωτεινότητας 20.000 LU)

Ναύσταθμος Κρήτης: Περατώθηκε το 2013 η πρώτη φάση των πιλοτικών παρεμβάσεων:

- Τοποθετήθηκαν 40 ηλιακοί συλλέκτες (συνολικής επιφάνειας 80 m²),  2 boilers (τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 2.000 lt έκαστο) και αυτοματισμοί για την παροχή ζεστού νερού χρήσης στη λέσχη υπαξιωματικών στόλου Κρήτης.

- Στην επόμενη φάση (2015) έγιναν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε δύο πολυκατοικίες διαμονής του προσωπικού του ναυστάθμου.

110 Πτέρυγα Μάχης: Ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2015 η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου διαμονής προσωπικού «Ερμής». Συνοπτικά, έγιναν οι παρακάτω εργασίες :

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης στις εξωτερικές τοιχοποιίες.

- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπή.

- Αντικατάσταση υγρομόνωσης στην οροφή.

- Τοποθέτηση μπόιλερ τριπλής ενέργειας με ηλιακούς συλλέκτες.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτηρίου και θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιπρόσθετα, στα τρία στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, βασισμένο στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011. Σε κάθε στρατόπεδο έχει οριστεί ένας ενεργειακός υπεύθυνος συνεπικουρούμενος από μία ομάδα, αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι κύριοι δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι :

- Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

- Η κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση.

- Η κατανάλωση καυσίμων για κίνηση οχημάτων.

Βασιζόμενοι στην αντίληψη πως οτιδήποτε μετριέται μπορεί να βελτιωθεί, οι ενεργειακοί υπεύθυνοι τηρούν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω καταναλώσεις.

Αναφορικά με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν τοποθετηθεί μετρητές στους ηλεκτρολογικούς πίνακες των κτηρίων. Οι μετρητές αποστέλλουν τις καταγραφές τους στο διαδίκτυο καθιστώντας, με τον τρόπο αυτό, δυνατή την παρακολούθηση της κατανάλωσης από απόσταση. Τα στοιχεία ταξινομούνται ανά χρονική περίοδο (π.χ. ανά μήνα, ή ανά έτος). Η σύγκριση της κατανάλωσης της παρούσας περιόδου με τις προηγούμενες οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να χρησιμεύσουν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων στα κτήρια. Για παράδειγμα, μετριέται η κατανάλωση ρεύματος πριν γίνει μία θερμομόνωση και μετά την τοποθέτησή της. Από τη διαφορά μεταξύ των δύο καταναλώσεων προκύπτει η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία συνεπάγεται οικονομία χρημάτων. Οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται για να τεθούν στόχοι στους ενεργειακούς υπεύθυνους για ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων σε ετήσια βάση.

Το έργο περιλαμβάνει και άλλες δράσεις για την εξοικονόμηση. Ενδεικτικά αναφέρονται :

- Διαλέξεις στους οδηγούς για τη συμβολή της οικονομικής οδήγησης στην εξοικονόμηση καυσίμων.

- Η παρακίνηση του κοινού για τη χρήση ποδηλάτων σε κοντινές αποστάσεις.

- Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των χρηστών κτηρίων και οχημάτων.

- Η τακτική συντήρηση καυστήρων, κλιματιστικών συσκευών και οχημάτων.

- Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για τη μεταφορά συναδέλφων προς την ίδια κατεύθυνση με τη χρήση ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου, όπως και για τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από ομάδες που έχουν κοινό προορισμό

Το πρόγραμμα Life αποτελεί μία ωφέλιμη επένδυση για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Στην ιστοσελίδα του Life, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.