Συμμετοχή της ΔΙΔΕΑΠ στη DEFEA

Από 13 Ιουλίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) συμμετείχε στη DEFEA και παρουσίασε το σύνολο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.  

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “ROBORDER” – Τελική Δοκιμή

Από 28Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην Ελλάδα, η τελική πιλοτική του Ευρωπαϊκου Ερευνητικού προγράμματος “ROBORDER”. Για την εκτέλεση των σεναρίων, χρησιμοποιήθηκαν UAV και USV των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.