1

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “ROBORDER” – Τελική Δοκιμή

Από 28Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην Ελλάδα, η τελική πιλοτική του Ευρωπαϊκου Ερευνητικού προγράμματος “ROBORDER”. Για την εκτέλεση των σεναρίων, χρησιμοποιήθηκαν UAV και USV των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.