251 ΓΝΑ

image_print

 251gna

Πληρης Τίτλος Έργου: “Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας/Ψύξης στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας”

Σύντομη Περιγραφή:

Βασικό αντικείμενο του έργου ήταν η εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας – ψύξης ισχύος 1,4 MW με χρήση φυσικού αερίου, για την κάλυψη των αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Ο νέος εξοπλισμός αποτελείται από Σταθμό Συμπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου και περιλαμβάνει δυο συγκροτήματα ηλεκτρικής ισχύος 700 kW έκαστο, με ταυτόχρονη ανάκτηση της θερμότητας των καυσαερίων 1ου σταδίου και των χιτωνίων και θερμική ενέργεια 2ου σταδίου για την παραγωγή ζεστού νερού.

Τα συγκροτήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (ΣΗΘ) αποτελούνται από:

– Κινητήρα

– Ασύγχρονη τριφασική ηλεκτρογεννήτρια με ελεγχόμενη τάση και συχνότητα,

– Εναλλάκτες θερμότητας για την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας,

– Ηλεκτρικούς πίνακες αυτοματισμού.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης αντλίες και δίκτυα σωληνώσεων για τη μεταφορά του ζεστού και κρύου νερού, ηλεκτρικούς πίνακες ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης με καλωδιώσεις για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υπαίθριο υποσταθμό με Μ/Σ 2000 KVA.

Τα οφέλη του έργου συνοψίζονται στα παρακάτω:

– Αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ενέργειας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης του συστήματος ΣΗΘ.

– Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα παραγόμενα καυσαέρια, ιδαίτερα των σωματιδίων διοξειδίου του άνθρακα, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

– Εξασφάλιση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας τους καταναλωτές από πιθανές διακοπές ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην αύξηση της αξιοπιστίας του δικτύου της ΔΕΗ. Παράλληλα, με το σύστημα ΣΗΘ, επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, που αποτελεί πρόκληση για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκης Ένωσης.

– Περιορίζονται οι απώλειες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (τάξεως 8-10%), καθόσον τα συστήματα συμπαραγωγής βρίσκονται πιο κοντά στους καταναλωτές από τους κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

– Δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης από τις μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα με τεράστιες επιπτώσεις στην Εθνική Οικονομία και στο περιβάλλον, καθώς η μονάδα ΣΗΘ είναι το καλύτερο εργαλείο για την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς.

espa full frame eperaa

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ