ΕΡΓΑ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διεξαγωγή Τεχνικής Συνάντησης για την Παροχή Οδηγιών Εκτέλεσης Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ με Κωδικό ΟΠΣ 505560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ