ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

image_print

Το Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, έχει βασικές αρμοδιότητες θέματα που αφορούν:

– Στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, εθνικά σχέδια, από τη Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και από κάθε άλλη μορφή συγχρηματοδότησης

– Στα διαδικαστικά ζητήματα της ένταξης διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των έργων.

– Στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοδοτικών υπηρεσιών.

– Στη διαχείριση της τεχνικής βοήθειας.

– Στην ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας εντός των ΕΔ και των ερευνητικών κέντρων του ΥΠΕΘΑ.

– Στη λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών σε τρίτους.

– Στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού Καινοτομίας Στρατευμένων.

– Στην υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας, που αποκτήθηκε από τα προγράμματα και στην πρόταση συνεργασιών με Διεθνείς Φορείς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, στο Τμήμα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων λειτουργούν τα γραφεία “Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων” και “Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Δράσης”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ