ΓΕΝΙΚΑ

image_print

Η Διέθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων συγκροτήθηκε με το ΠΔ 70/2006. Βασική της αρμοδιότητα είναι ο συντονισμός των ενεργειών, που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και εν γένει τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων που υλοιποιεί το ΥΠΕΘΑ με εξωτερική χρηματοδότηση.

Η Διεύθυνση καθίσταται ο τελικός δικαιούχος για λογαριασμό υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΕΘΑ, που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές πιστοποποίησης τελικού δικαιούχου.

Η ΔΙΔΕΑΠ είναι οργανομένη στα ακόλουθα τμήματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ