ΕΣΠΑ

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) (μεταφερόμενη πράξη της ΠΠ 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003841 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6003454 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ