ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

image_print

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, έχει ως αρμοδιότητες θέματα, που αφορούν:

– Στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων, με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

– Στην εκπόνηση του κεντρικού μοντέλου γνώσης και στην παρακολούθηση της Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος.

– Στην αποδελτίωση προσκλήσεων και προγραμμάτων.

– Στην Δημόσια Διαβούλευση.

– Στην τήρηση του Μητρώου Αξιολογητων.

– Στην παρακολούθηση των email επικοινωνίας της Δνσης (info@dideapwp55.mil.gr, research@dideapwp55.mil.gr, dideapwp55@dideapwp55.mil.gr).

– Στην γραφειοτεχνική υποστήριξη, στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, στην παρακολούθηση θεμάτων προσωπικού και στις απαιτούμενες υπηρεσίες μεταφραστικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λειτουργούν τα Γραφεία Νομικής και Οργανωτικής Υποστήριξης.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ