ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακύρηξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Δυο Φ/Τ-Ε/Τ Ελαστικοφόροι) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5055336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Πελοπόννησος 2014 – 2020», της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε Περισσότερα »

Διακύρηξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Πυροσβεστικά Οχήματα) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5069590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ).

Δείτε Περισσότερα »

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ