ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράταση Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού της Πράξης με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

Δείτε Περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020»

Δείτε Περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού» με κωδικό ΟΠΣ 5052059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020»

Δείτε Περισσότερα »

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ Δ’ΣΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

Διακύρηξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ» με κωδικό ΟΠΣ 5045323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ