Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 181851) για την «Προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ ΨΙΛ446ΜΩΝ1-ΒΔΙ και 6ΤΑΓ46ΜΩΝ1-Ζ90.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ