Οργανόγραμμα ΔΙΔΕΑΠ

image_print

 

Διευθυντής Σμχος (ΕΑ) Παναγιώτης Τζώρτζης 210 6598 158 head@dideap.mil.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (Τμήμα «Α»)

Τμηματάρχης Σχης (ΤΧ) Ιωάννα Χασιώτη 219 ihasioti@dideap.mil.gr
Σχης (ΕΜ) Θεόδωρος Κουντουμαδης 341 thkountoumadis@mod.mil.gr
Ανχης (ΥΠ) Νικόλαος Καραντώνης 750 nkarantonis@dideap.mil.gr
Ανχης (ΥΠ) Νεκτάριος Τριβήλος 245  ntrivilos@mod.mil.gr
Ανχης (ΤΧ) Δημήτριος Κωστούλας 634 dkostoulas@dideap.mil.gr
Επγος (ΜΕ) Δημήτριος Τσάτσης 564 dtsatsis@dideap.mil.gr
Επγος (ΜΕ) Χρήστος Βυνάκος 553 chvinakos@dideap.mil.gr
Τχης (Ο) Μαρία Τοπάλογλου 558 mtopaloglou@dideap.mil.gr
Τχης (ΠΖ) Θεμιστοκλής Αράπης 312 tharapis@dideap.mil.gr
Σγός (ΜΕ) Ιωάννης Γκενεράλης 558 igkeneralis@dideap.mil.gr
Μ.Υ Ανθή Λεκάτη 551 alekati@dideap.mil.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Τμήμα «Β»)

Τμηματάρχης Αντχος (Μ) Γεώργιος Παπανικολάου  542 gpapanikolaou@dideap.mil.gr
Ασμχος (ΜΑ) Μαρία Νικολάου 552 mnikolaou@dideap.mil.gr
Ασμχος (ΕΑ) Νικόλαος Κωσταρίδης 129 nkostaridis@dideap.mil.gr
Ασμχος (ΕΑ) Άνθιμος Τσιριγώτης 184 atsirigotis@mod.mil.gr
Πχης (Ε) Αστέριος Γκατζιώνης 183 agkatzionis@dideap.mil.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Τμήμα «Γ»)

Τμηματάρχης Σμχος (ΜΕ) Ανδρέας Γιακουμάκης 553 agiakoumakis@mod.mil.gr
Τχης (ΔΒ) Ευγενία Χαϊδόγιαννη 132 echaidogianni@dideap.mil.gr
Σμρος (Ε) Αικατερίνη Σιάγκρη 577 asiagkri@dideap.mil.gr
Σμρος (Ε) Γεώργιος Λαμπρόπουλος 577 glampropoulos@dideap.mil.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αντχος (Ο) Μαρία Τζιάτζιου 257 mtziatziou@dideap.mil.gr
Υπχος (Ε) Βασίλειος Βερυκοκίδης 359 vverikokidis@dideap.mil.gr

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ dideap@dideap.mil.gr
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ info@dideap.mil.gr
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ research@dideap.mil.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ