Ενταγμένα Έργα

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Ηλεκτροπτικών Συστημάτων των Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6003454 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Οχημάτων Επιτήρησης Παντός Εδάφους» με Κωδικό ΟΠΣ 6001100 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001101 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια συστημάτων επιτήρησης θαλασσίων συνόρων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001101 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ