ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

image_print

Το Τμήμα Σχεδιασμού και συντονισμού έχει ως βασικές αρμοδιότητες να:

– Συλλέγει και καταγράφει τις αναπτυξιακές ανάγκες των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ και των λοιπών φορέων τουΥΠΕΘΑ.

– Καταρτίζει τον προγραμματισμό υλοποίησης έργων και να συντονίζει τις επιμέρους ενέργειες.

– Παρακολουθεί το σχέδιο για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια και τουθς άξονες στρατηγικής ανάπτυξης του ΥΠΕΘΑ.

– Εκπονεί το στρατηγικό σχέδιο για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΥΠΕΘΑ.

– Συγκεντρώνει το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για τους όρους και τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων και δράσεων και να δημιουργεί πρότυπα επικοινωνίας και αξιολόγησης.

– Παρακολουθεί, καταγράφει και τυποποιεί τις λειτουργικές διαδικασίες, καθώς επίσης να αξιολογεί και να διασφαλίζει την ποιότητα αυτών.

– Παρουσιαζει και προβάλλει τα εν δυνάμει και εν εξελίξει έργα.

– Επιμελείται την προβολή, την επικοινωνία, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των ενεργειών δημοσιότητας των έργων με την έκδοση πληροφοριακού υλικού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη διάχυση της πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους.

– Σχεδιάζει γενικά έργα περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί αρμοδιότητες απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής του τμήματος.

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού εντάσσεται και το Γραφείο Σχεδιασμού και Ποιότητας, με ανάλογες αρμοδιότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ