ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ

Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Συγκροτήματος που Στεγάζονται το Στρατοδικείο-Αεροδικείο, το Στ΄ΕΛΔΑΠ και το ΚΤΣ Λάρισας» με κωδικό ΟΠΣ 5054711 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ