Δνση : Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561 – Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6598577  

 Ηλ. Γραμματεία                    : dideap@dideap.mil.gr
 Πληροφορίες                        : info@dideap.mil.gr
 Ερευνητικα Προγράμματα  : research@dideap.mil.gr
Για να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένο επιτελή, ανατρέξτε στο οργανόγραμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ