Ενταγμένα Έργα

Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας και των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ανώτατων Στρατιωτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) (μεταφερόμενη πράξη της ΠΠ 2014-2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003841 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ