Παράταση Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)»

image_print

Παράταση υποβολής προσφορών διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) » έως την 17 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ