ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακύρηξη Διαγωνισμού για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού (Πυροσβεστικά Οχήματα) για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών» με κωδικό ΟΠΣ 5069590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ).

Δείτε Περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ