Διεξαγωγή Τεχνικής Συνάντησης για την Παροχή Οδηγιών Εκτέλεσης Έργου “Επεμβάσεις Διατήρησης και Ανάδειξης του Ιστορικού Οχυρού Ρούπελ” με Κωδικό ΟΠΣAA 0011412250 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

image_print

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε σε χώρο του οχυρού ΡΟΥΠΕΛ, τεχνική συνάντηση μεταξύ στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ), στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων για το συμβασιοποιημένο έργο « Επεμβάσεις Διατήρησης και Ανάδειξης του Ιστορικού Οχυρού Ρούπελ» ( ΟΠΣAA 0011412250 ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ