Διεξαγωγή Τεχνικής Συνάντησης για την Παροχή Οδηγιών Εκτέλεσης Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ με Κωδικό ΟΠΣ 505560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»

image_print

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Δ’ΣΣ, στην Ξάνθη, τεχνική συνάντηση μεταξύ στελεχών της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ), στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων για το συμβασιοποιημένο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της ΙV ΤΑΞΥΠ» (MIS: 5055640).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ