Διεξαγωγή Εναρκτήριας Σύσκεψης για Παροχή Τεχνικών Οδηγιών Εκτέλεσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

image_print

Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε σε χώρο της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «Έβρος») στην Αλεξανδρούπολη, εναρκτήρια σύσκεψη για την παροχή των απαιτούμενων οδηγιών – κατευθύνσεων, από τη Διεύθυνση Διαχείριση Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ), προς το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων για τα κάτωθι συμβασιοποιημένα έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης:

1. «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών Διοικήσεως του Στρατηγείου Δ’ΣΣ (κτίρια Α, Β, Γ) και της IV ΤΑΞΥΠ» (MIS 5055640).

2. «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Στρατηγείου της ΧVΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού» (MIS 5055475).

3. «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Στρατηγείου της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ Έβρου» (MIS 5055401).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ