79 ΑΔΤΕ – Προμήθεια και Εγκατάσταση Πενήντα (50) Παντζουριών Αλουμινίου για κάλυψη αναγκών του ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ

image_print

Το 79 ΑΔΤΕ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Προμήθεια και Εγκατάσταση Πενήντα (50) Παντζουριών Αλουμινίου για κάλυψη αναγκών του ΚΥΤ ΣΑΜΟΥ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ