79 ΑΔΤΕ – Προμήθεια Υλικών Συντήρησης – Αποκατάστασης Φθορών Υδραυλικής Ηλεκτρολογικής Φύσης του ΚΥΤ Σάμου

image_print

Το 79 ΑΔΤΕ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Προμήθεια Υλικών Συντήρησης – Αποκατάστασης Φθορών Υδραυλικής Ηλεκτρολογικής Φύσης του ΚΥΤ Σάμου.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ