80 ΤΜΧΕΘ – Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Υδραυλικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ

image_print

Το 80 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην «Προµήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Υδραυλικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ».

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ