80 ΤΜΧΕΘ – Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Ηλεκτρολογικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ

image_print

Το 80 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Ηλεκτρολογικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ