80 ΤΜΧΕΘ – Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Ηλεκτρολογικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ

image_print

Το 80 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση του Ηλεκτρολογικού ∆ικτύου του ΚΥΤ ΚΩ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ