96 ΑΔΤΕ – Διάστρωση με θραυστό Υλικό Λατομείου (3Α) Τμήματος Οικοπέδου της Νέας Περιοχής του ΚΥΤ Χίου

image_print

Ο ΛΣ/96 ΑΔΤΕ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Διάστρωση με θραυστό Υλικό Λατομείου (3Α) Τμήματος Οικοπέδου της Νέας Περιοχής, η οποία βρίσκεται Ανατολικά της Πτέρυγας Β για την Κάλυψη Αναγκών του ΚΥΤ Χίου.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ