96 ΑΔΤΕ – Προκήρυξη υπ’ αριθμόν 8/2018 (Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στο ΚΥΤ Χίου Β’ Φάση)

image_print

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία Διαπραγμάτευσης για τη Σύναψη Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ