96 ΤΜΧΕΘ – Αντικατάσταση των Δαπέδων και της Υγρομόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Καλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ

image_print

Το 96 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην Αντικατάσταση των Δαπέδων και της Υγρομόνωσης του Εσωτερικού των Οικίσκων, για την Καλυψη των Αναγκών του ΚΥΤ ΧΙΟΥ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ