96 ΤΜΧΕΘ – Κατασκευή περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ Χίου

image_print

Το 96 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην Κατασκευή περίφραξης στο Ανατολικό Τμήμα του ΚΥΤ Χίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ