Αμοιβή για τη Συντήρηση της Λειτουργίας 2 Γεννητριών Α’ Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ

image_print

Το 80 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην “Αμοιβή για τη Συντήρηση 2 Γεννητριών (500 KVA και 290 KVA) Α’ Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ“.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ