Αμοιβή για τη Συντήρηση της Λειτουργίας 2 Γεννητριών Β’ Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ

image_print

Το 80 ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που θα αφορά στην “Αμοιβή για τη Συντήρηση 2 Γεννητριών (500 KVA και 290 KVA) Β’ Εξαμήνου του ΚΥΤ-ΚΩ”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ