Ανακοίνωση Προσκλήσεων με Δυνητικό Δικαιούχο το ΥΠΕΘΑ

image_print

Ανακοινώνεται η έκδοση δυο (2) προσκλήσεων από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού  , με δυνητικό δικαιούχο το ΥΠΕΘΑ.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την “Ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης των χερσαίων, πλωτών, και εναέριων μέσων για την επιτήρηση-περιπολία των συνόρων και για την προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής”.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα αρχεία, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η δευτερη πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την “Ενίσχυση υποδομών και βασικών υπηρεσιών για την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση προσφύγων-μεταναστών”.

Ομοίως περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα αρχεία, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ