ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΝ

image_print

     

Πληρης Τίτλος Έργου: “Απομάκρυνση Στοιχείων Αμιάντου από τα Κτήρια του Πολεμικού Ναυτικού”

Σύντομη Περιγραφή:

Το έργο είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
Σκοπός του ήταν η αποξήλωση αμιαντούχων υλικών και η εκτέλεση όλων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών αντικατάστασης και αποκατάστασης τους σε κτίρια του Πολεμικού Ναυτικού.
Πιο συγκεκριμένα εκτελέσθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
– Αποξήλωση πλακών αμιάντου από στέγαστρα και κτήρια, απομάκρυνσή τους και αντικατάσταση με νέα υλικά.
– Αποξήλωση καπνοδόχων από αμίαντο, απομάκρυνσή τους και τοποθέτηση νέων καπνοδόχων από αντίστοιχης διατομής ανοξείδωτους σωλήνες.
– Αποξήλωση της μόνωσης των σωληνώσεων όλων των διατομών που περιέχουν αμίαντο, απομάκρυνσή τους και αντικατάσταση με νέα θερμική μόνωση.
– Συλλογή, συσκευασία, σήμανση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις αποξηλώσεις .
– Συλλογή και αποκομιδή μη αμιαντούχων υλικών.

Με την ολοκλήρωσή του παραδόθηκαν λειτουργικά και πλήρως αποαμιαντωμένα κτήρια στις παρακατω εγκαταστασεις του Πολεμικού Ναυτικού:
– Διεύθυνση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Δ/Γ.Ε.Ν.)
– Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (Δ.Ν.Ε.)
– Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και Υπηρεσία Φάρων (Υ.Φ)
– Ναύσταθμος Σαλαμίνας (Ν.Σ. – Αμφιάλη – Σαλαμίνα)
– Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού (Κ.Σ.Α.Ν.)
– Στρατηγείο Διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου (Σ.Δ.Α.Μ.)
– Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (Σ.Ε.Ν.Τ)

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΝ”]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ