Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Οπτικών Ινών, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσιου Τομέα 2014- 2020

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Οπτικών Ινών, του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσιου Τομέα 2014- 2020.

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ,  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm;jsessionid=X8xgg4lDQdFS0DjLm5NhG5Dn1yV5xM8D9QpHwCjZZCcS5HqlGvKF!2136624588?execution=e1s1

με ΑΔΑM 21PROC009526922 2021-11-12.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ