Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού ∆ιάσωσης Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, (MIS 5046468 – Υποέργο2), του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2014- 2020

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού ∆ιάσωσης Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, (MIS 5046468 – Υποέργο2), του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2014- 2020.

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ,  στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm;jsessionid=X8xgg4lDQdFS0DjLm5NhG5Dn1yV5xM8D9QpHwCjZZCcS5HqlGvKF!2136624588?execution=e1s1

με ΑΔΑM 21PROC009136006 2021-08-31.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ