Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων Ελικοπτέρων S-70B-6 Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) του Πολεμικού Ναυτικού, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας 2014- 2020

image_print

Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων Ελικοπτέρων S-70B-6 Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) του Πολεμικού Ναυτικού, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας 2014- 2020.

Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ,  στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm;jsessionid=X8xgg4lDQdFS0DjLm5NhG5Dn1yV5xM8D9QpHwCjZZCcS5HqlGvKF!2136624588?execution=e1s1

με ΑΔΑM 21PROC009510502 2021-11-10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ