Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης Για Το Έργο με Τίτλο «Προμήθεια/εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την 2D/3D προβολή των μουσειακών εκθεμάτων των Οχυρών Ρούπελ, καθώς και ψηφιακών παραστάσεων»

image_print

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης, για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου με τίτλο:

«Προμήθεια/εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού για την 2D/3D προβολή των μουσειακών εκθεμάτων των Οχυρών Ρούπελ, καθώς και ψηφιακών παραστάσεων» για το οποίο έχει εκδοθεί από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η πρόσκληση με κωδικό 088.2c.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Συνολικός Π/Υ (Με ΦΠΑ 24%):    600.000,00 € Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020 ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης:  26/04/2018 Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης:   11/05/2018  Η Δημοσια Διαβουλευση έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ, στον ιστότοπο των Διαβουλεύσεων στο σύνδεσμο: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1 με Μοναδικό Κωδικό: 18DIAB000003040
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ