Ενημερωτική Συνάντηση της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

image_print

Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) στο Χαϊδάρι Αττικής ενημερωτική συνάντηση της Διεύθυνσης Διαβιβάσεων με παρουσία του συνόλου των Αξιωματικών της ΣΤΗΑΔ, στελεχών της Σχολής Διαβιβάσεων και στελεχών του Ειδικού Διακλαδικού Λόχου του ΓΕΕΘΑ (ΕΔΛΟ/ΠΜΧ) από αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και της ΣΤΗΑΔ για τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του πλαισίου του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020». Κατά τη συνάντηση αναλύθηκε το αντικείμενο εργασιών του ΥΠΕΘΑ στα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα CAMELOT, ROBORDER και RANGER.

Αναλυτικότερα, η Μηχανικός Πληροφορικής Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, αρμόδια χειρίστρια του ερευνητικού προγράμματος CAMELOT επεξήγησε τον τρόπο συμμετοχής του ΥΠΕΘΑ στις κοινοπραξίες για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Horizon 2020, καθώς και την οργάνωση προτάσεων.

Κατόπιν, ο Σχης (ΔΒ) Νικόλαος Λεώνης, Διοικητής της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) και συντονιστής του έργου ROBORDER παρουσίασε στα στελέχη το πλαίσιο εργασίας του ερευνητικού προγράμματος ROBORDER και επεξήγησε τη συνδρομή του ΥΠΕΘΑ στο επικείμενο έργο. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROBORDER αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού αυτόνομου συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με την χρήση πληροφοριών/ εικόνας, που θα προέρχεται από μη επανδρωμένα μέσα(επίγεια UGVs, θαλάσσια USVs, υποθαλάσσια UUVs και εναέρια UAVs), κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (www.roborder.eu).

Εν συνεχεία, ο Επγος (ΤΜΜ) Βασίλειος Παπαδόπουλος της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, αρμόδιος χειριστής του ευρωπαϊκού προγράμματος RANGER, ανέλυσε το σκοπό και τα πακέτα εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος RANGER (RAdars for loNG distance maritime surveillance and SAR operations), που αφορά στη δημιουργία RADAR επιφανείας θαλάσσης, για παρακολούθηση σε μεγάλη απόσταση (www.rangerproject.eu).

Έπειτα, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Λγός (ΤΧ) Ανδρέας Βούρος της ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, υπεύθυνος υλοποίησης των πακέτων εργασίας 2, 8, 9 (user requirements and architecture, testing and demonstration, integration) του ευρωπαϊκού έργου CAMELOT παρουσίασε τη στοχοθεσία του έργου και εξήγησε τις συνιστώσες της υπό ανάπτυξης πλατφόρμας. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAMELOT (C2 Advanced Multidomain Environment and Live Observation Technologies) αφορά στην ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου διαλειτουργικού σταθμού Διοίκησης και Ελέγχου, που θα παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και θα εξυπηρετεί τον τομέα της ασφάλειας των συνόρων (https://camelot.tekever.com/).

Μετά την παράθεση των στοιχείων των έργων από τους εισηγητές πραγματοποιήθηκε διάλογος με τα στελέχη και επίλυση αποριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ