Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

image_print

espa 2014 2020

 

Ανακοινώνεται η έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020  Εθνικό Πρόγραμμα : ΤΕΑ από την Ε.Υ.Δ. για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 033.

Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΕΑΠερίοδος Υποβολής: 30/05/2019 – 31/12/2019Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) / Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών ΠρογραμμάτωνΠροϋπολογισμός: 8.600.000€Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων  Έρευνας και Διάσωσης (SAR) μέσω της ενίσχυσης των μέσων του Υπουργείου Εθνικής ​_Άμυνας και της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Ειδικότερα, η δράση δύναται να περιλαμβάνει :

  • Την προμήθεια συστημάτων μη επανδρωμένου αεροσκάφους, τύπου Drone,  καθώς και στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των επίγειων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Την προμήθεια Ηλεκτρο/Οπτικών (Η/Ο) συστημάτων καθώς και συμπληρωματικού εξοπλισμού για τα μέσα που εκτελούν επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης θαλασσίων συνόρων και Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Συνημμένα Αρχεία

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ