ΕΣΠΑ 2014-2020. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Στρατηγείου της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα με κωδικό ΟΠΣ 5045274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020»

image_print

Κατηγορία: Υλοποιημένα Έργα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Θεσσαλία 2014-2020

Θεματικοί Στόχοι: Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Άξονας Προτεραιότητας: Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Νομική Δέσμευση: 708.265 €

Περιγραφή:

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Στρατηγείου της 1ης Στρατιάς Λάρισας. Πρόκειται για το υφιστάμενο κτίριο διοίκησης ενεργειακής κατηγορίας Ζ, το οποίο μετά την υλοποίηση του έργου και την βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του αναβαθμίστηκε στην κατηγορία Α+ του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Συγκεκριμένα, μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και οι εκπομπές CO2, καθώς και βελτιώθηκαν οι συνθήκες θερμικής άνεσης και λειτουργίας του κτιρίου και διαβίωσης του προσωπικού.

Στο έργο πραγματοποιήθηκαν οι εξής παρεμβάσεις:

– Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα.

– Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά, με διπλό υαλοπίνακα.

– Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με 14 αντλίες θερμότητας τύπου VRV (variable refrigerant volume) σε μορφή συστοιχίας, με νέες τερματικές μονάδες δαπέδου.

– Εγκατάσταση συστοιχίας με 2 αντλίες θερμότητας αέρος-νερού συνολικής ονομαστικής ισχύος 32 KW στο χώρο του αμφιθεάτρου και του κέντρου επιχειρήσεων.

– Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά τύπου LED.

– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 100 KW.

– Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου (BEMS).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ