ΦΑΡΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

image_print

   faros 0

Πληρης Τίτλος Έργου: “Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέου Φάρου Μονεμβασιάς”

Σύντομη Περιγραφή:

Με το συγκεκριμένο έργο, αποκαταστάθηκε το διατηρητέο μνημείο και αναστηλώθηκε ο Φάρος Μονεμβασίας, ο οποίος ανεγέρθηκε το 1896. 

Η συγκεκριμένη δράση κρίθηκε απαραίτητη καθώς ο Φάρος της Μονεμβασίας διασφαλίζει την πορεία της ακτοπλοΐας στις ΝΑ ακτές της Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα αποτελεί μνημείο της Ελληνικής Ναυτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έπρεπε να αναδειχθεί.

Το έργο αποτελεί “υποέργο” της συγκεντρωτικής δράσης “Ανάδειξη Πολιτισμικής Αξίας Πέτρινων Φάρων”, που αφορούσε την αποκατάσταση 46 Φάρων ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Το συνολικό κόστος του έργου, ανήλθε στα 336.493,6 €, ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο 2014 και περατώθηκε τον Δεκέμβριο 2015.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ