Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΥΠΕΘΑ στα Ποσειδώνια 2018

image_print

Κατά το χρονικό διάστημα 4-8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2018», που αποτελεί τη σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο. Η έκθεση έλαβε χώρα στο Athens Metropolitan Expo με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.900 εταιρειών από 92 χώρες. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν νέες ιδέες, υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα και το ΥΠΕΘΑ επέδειξε τα τεχνολογικά του επιτεύγματα στο περίπτερο του Πολεμικού Ναυτικού με την προσέλευση του κοινού να ξεπερνά τα 1.000 άτομα.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του ΥΠΕΘΑ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και υλοποιούνται από τα ικανότατα στελέχη των Γενικών Επιτελείων. Αναλυτικότερα, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τα ερευνητικά προγράμματα: CAMELOT, MARISA, NAFTES, RANGER, RAWFIE, ROBORDER και TOXI-TRIAGE.

Το ευρωπαϊκό έργο CAMELOT (C2 Advanced Multidomain Environment and Live Observation Technologies) έχει 3ετή διάρκεια και εντάσσεται στο επιστημονικό ερευνητικό πεδίο Border Security του Horizon 2020. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου διαλειτουργικού σταθμού Διοίκησης και Ελέγχου, που θα παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και θα εξυπηρετεί τον τομέα της ασφάλειας των συνόρων (https://camelot.tekever.com/).

Το ευρωπαϊκό έργο MARISA (Maritime Integrated Surveillance Awareness) έχει 3ετή διάρκεια και αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρησιακής εικόνας ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. με σκοπό να βελτιώσει τη συνεργασία τους σε θέματα θαλάσσιας επιτήρησης και την αντίδρασή τους στις περιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης, θαλάσσιας τρομοκρατίας, πειρατείας και  λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών (https://www.marisaproject.eu/).

Το έργο NAFTES (ERASMUS+) έχει διετή διάρκεια και αφορά στην αναβάθμιση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ), ως προς τον προσομοιωτή φωτιάς / εκκένωσης του Κέντρου Εκπαιδεύσεων (ΚΕ) ΠΑΛΑΣΚΑ, με χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών (www.naftes.eu/).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RANGER (RAdars for loNG distance maritime surveillance and SAR operations) έχει 3ετή διάρκεια και αφορά στη δημιουργία RADAR επιφανείας θαλάσσης, που θα εξυπηρετεί την παρακολούθηση σε μεγάλη απόσταση (www.rangerproject.eu).

Το πρόγραμμα RAWFIE (Road-, Air- and Water-based Future Internet Experimentation) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας, που εντάσσεται στο επιστημονικό ερευνητικό πεδίο FIRE+(Future Internet Research and Experimentation) του Horizon 2020. Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία μιας ομάδας (federation) από δικτυακές υποδομές (testbeds) σε ΙοΤ για μη επανδρωμένα μέσα (UxVs) και στην παροχή “έξυπνων” εργαλείων για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως πειραμάτων με τη λειτουργία μεγάλου αριθμού μη επανδρωμένων οχημάτων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, μέσω πλήρους διαδικτυακής προσβασιμότητας και με παράλληλη συλλογή και ολοκλήρωση δεδομένων και πληροφοριών από τους αισθητήρες αυτών (www.rawfie.eu).

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROBORDER έχει 3ετή διάρκεια και αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού αυτόνομου συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με τη χρήση πληροφοριών/εικόνας, που θα προέρχονται από μη επανδρωμένα μέσα (επίγεια UGVs, θαλάσσια USVs, υποθαλάσσια UUVs και εναέρια UAVs), κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (www.roborder.eu).

Το πρόγραμμα TOXI-TRIAGE (Integrated and Adaptive Responses to Toxic Emergencies for Rapid TRIAGE: Engineering the Roadmap for Casualty to Patient to Survivor) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας, που εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο SECURE SOCIETIES του Horizon 2020. Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων κατά τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας, συνεπεία ΧΒΡΠ (χημικού, βιολογικού, ραδιολογικού, πυρηνικού) ατυχήματος (www.toxi-triage.eu).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ