ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Σ.Α. “∆απάνες µετακινήσεων,οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπ/σης προσωπικού των δοµών συντονισµού,διαχείρισης και επιτελικών δοµών των Υπουργείων,καθώς και του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων”

image_print

espa 2014 2020

Ανακοινώνεται η έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ε.Υ. Σ.Σ.Α για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 3.1 και ΑΔΑ: ΩΥ1Ζ4653Ο7-ΡΣ1 στην οποία το ΥΠΕΘΑ είναι δυνητικός δικαιούχος.

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει προτάσεις στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ως 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ», «Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 του Ε.Π. και έχει τίτλο «∆απάνες µετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δοµών συντονισµού, διαχείρισης και επιτελικών δοµών των Υπουργείων, καθώς και του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ