ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Σ.Α. “Εκπόνηση µελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων 2014-2020”

image_print

espa 2014 2020

 

Ανακοινώνεται η έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ε.Υ. Σ.Σ.Α για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 7.1 και ΑΔΑ: 69∆74653Ο7-29Α στην οποία το ΥΠΕΘΑ είναι δυνητικός δικαιούχος.

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει προτάσεις στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ως 7 «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ», «Τεχνική Βοήθεια – ΤΣ», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΤΠΑ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)», «Τεχνική Βοήθεια – ΕΚΤ (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1 του Ε.Π. και έχει τίτλο «Εκπόνηση µελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συµβούλων 2014-2020».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ