ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. “Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων ΥΠΕΘΑ”

image_print

espa 2014 2020

 

Ανακοινώνεται η έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 14.6i.28.13.2 και ΑΔΑ: 6ΑΖΤ4653Ο7-ΧΡΘ στην οποία το ΥΠΕΘΑ είναι δυνητικός δικαιούχος.

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει προτάσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 28 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του θεματικού στόχου 6 του Ε.Π. και έχει τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΕΘΑ».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ