ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. “Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Έρευνας και Διάσωσης στη Θάλασσα”

image_print

espa 2014 2020

 

Ανακοινώνεται η έκδοση πρόσκλησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α για την υποβολή προτάσεων με κωδικό 6.8.1 και ΑΔΑ: Ω8ΩΒ4653Ο7-7ΜΟ στην οποία το ΥΠΕΘΑ είναι δυνητικός δικαιούχος.

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει προτάσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 8 της επενδυτικής προτεραιότητας 7i του θεματικού στόχου 6 του Ε.Π. και έχει τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ».

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print

Οργάνωση

Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

AMIF - IMF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ