ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

image_print

 stratologia 10

Πληρης Τίτλος Έργου: “Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών Για τους Πολίτες και τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς”

Σύντομη Περιγραφή: Με το έργο αναβαθμίστηκαν οι στρατολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες μέσω του δικτυακού τόπου της Στρατολογίας και της Δικτυακής Πύλης “ΕΡΜΗΣ” . Επίσης Ολοκληρώθηκαν οι ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Στρατολογία. Πλεόν οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά:

– Να εκδίδουν Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης (Α’ και Β’).

– Να καταθέτουν Δελτίο Απογραφής.

– Να διεκπεραιώνουν αιτήματα που προκύπτουν από ευεργετήματα Στρατολογικού Νόμου (αναβολές, μειωμένη θητεία, απαλλαγές κλπ).

– Να τους παρέχονται προσωποιημένες υπηρεσίες (ηλεκτρονική αποστολή Σημειώματος Κατάταξης).

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις εν λόγω ψηφιακές υπηρεσίες ως πιστοποιημένοι χρήστες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» κατόπιν φυσικής τους ταυτοποίησης είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, είτε σε οποιοδήποτε στρατολογικό γραφείο και απόδοσης σε αυτούς των προσωπικών διαπιστευτηρίων σύμφωνα με το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στην ιστοσελίδα της Στρατολογίας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. 

espa full frame

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ